Η αναισθησία για τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι είτε γενική αναισθησία ή ραχιαία αναισθησία.

Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και για τις 24-ώρες αργότερα.

Οι κατάλληλες εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες θώρακα, ηλεκτροκαρδιογραφήματα, και τα δείγματα ούρων θα πρέπει να λαμβάνονται πριν από την επέμβαση.

Πολλοί ηλικιωμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν αδιάγνωστες μολύνσεις του ουροποιητικού συστήματος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λοίμωξη του ισχίου μετά από χειρουργική επέμβαση.

Υποκεφαλικό  κάταγμα

Ανάλογα με το είδος το υποκεφαλικού κατάγματος ο χειρουργός μπορεί να αποφασίσει είτε να στερεωθεί η κεφαλή του ισχίου με μεμονωμένες βίδες (δια δερμική τοποθέτηση βελονών) ή με την χρήση βίδας συμπίεσης.

Αυτή η βίδα ισχίου συμπίεσης θα επιτρέψει το κάταγμα να γίνει πιο σταθερό. Περιστασιακά, μια δευτερεύουσα βίδα μπορεί να προστεθεί για τη σταθερότητα.

Οστεοσύνθεση υποκεφαλικού κατάγματος με μεμονωμένες βίδες.

Οστεοσύνθεση κατάγματος με μια ενιαία βίδα ισχίου συμπίεσης.

Σε ηλικιωμένους ασθενείς, είναι μεγάλη η πιθανότητα η κεφαλή του μηριαίου οστού να υποστεί άσηπτη νέκρωση.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι για αυτά τα κατάγματα, οι ασθενείς είναι καλύτερο να υποβληθούν σε αντικατάσταση της κεφαλής του ισχίου.

Ημιαρθροπλαστική είναι ένα είδος αντικατάστασης ισχίου στην οποία μόνο η κεφαλή του ισχίου αντικαθίσταται.

Διατροχαντήριο κάταγμα

Η αντιμετώπιση του διατροχαντήριου κατάγματος γίνεται με ενδομυελική ήλωση.

Ο ενδομυελικός ήλος τοποθετείται απευθείας μέσα στο κανάλι του μηριαίου οστού μέσω ενός ανοίγματος που στην κορυφή του μείζονος τροχαντήρα.