Η συχνότερη θέση εντόπισης των γαγγλίων είναι ο καρπός

Ακολουθούν οι καμπτήρες τένοντες της χειρός, τα δάκτυλα και ακολουθεί ο ταρσός και ο άκρος πόδας

Το γάγγλιο του καρπού είναι μια κυστική διόγκωση (κύστη) που συνήθως εμφανίζεται στη ράχη του καρπού και σπανιότερα στην παλαμιαία, εκεί που καταφύεται ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού , αποτελείται δε από σκληρή μεμβράνη και περιέχει ζελατινώδες θυλακικό υγρό.

Μερικά γάγγλια συνήθως είναι συμπαγή και όχι κυστικά.

Είναι δυνατόν σπανιότερα να εμφανισθεί και στην βάση των δακτύλων, αλλά τότε είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος.

Πρόκειται για κυστικό σχηματισμό, προερχόμενο από ινώδη εκφύλιση των συνδέσμων του καρπού, ή του ινώδους ελύτρου των εκτεινόντων ή των καμπτήρων τενόντων, περιέχει δε συνήθως, παχύρευστο ελυτρικό ή αρθρικό υγρό.

Κατά μία άποψη αποτελεί προσεκβολή του ορογόνου υμένα τής αρθρώσεως η οποία μεταβληθεί σε κύστη.