Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος συνιστάται στην παρουσία επώδυνου φαινομένου αναπήδησης, το οποίο προκαλείται όταν ένας καμπτήρας τένοντας διέρχεται από έναν στενό δακτυλιοειδή σύνδεσμο (pulleyA1).

Οφείλεται στην αδυναμία ομαλής ολίσθησης των δύο καμπτήρων τενόντων από τον δακτυλιοειδή σύνδεσμο (pulleyA1), με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερη αυξημένη δύναμη στους τένοντες προκειμένου να επιτευχθεί η ολίσθησή τους, η οποία προκαλεί ένα φαινόμενο αναπήδησης όταν το πεπαχημένο τενόντιο οζίδιο διέρχεται από τον στενό δακτυλιοειδή σύνδεσμο .

Η αναπήδηση μπορεί να συμβεί κατά την κάμψη ή την έκταση του δακτύλου ή κατά και τις δύο κινήσεις.