Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος “C” οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της κνήμης. 

Υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και ο έξω που βρίσκονται αντίστοιχα στην έσω και στην έξω πλευρά του γόνατος.

Σε ασθενείς μικρής ηλικίας η ρήξη των μηνίσκων συνήθως είναι τραυματική δηλαδή οφείλεται σε σημαντικό τραυματισμό όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου όπου το γόνατο “γυρίζει”.

Οι συνήθεις μηχανισμοί κάκωσης είναι η στροφή του γόνατος με το πόδι στο έδαφος ή η υπερέκταση και η υπέρκαμψη.

Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας οι ρήξεις των μηνίσκων είναι εκφυλιστικές και οφείλονται όχι σε τραυματισμό αλλά σε ηλικιακή φθορά της μάζας του μηνίσκου.

Η βαρύτητα του τραυματισμού που απαιτείται για να προκληθεί ρήξη των μηνίσκων σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι συνήθως μικρότερη απ ́ότι σε νεαρότερους ασθενείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αναφέρεται σαφές επεισόδιο τραυματισμού.